26. Per què tendim a no acceptar els límits imposats?

Pseudònim: jila