1- Què és el que determina la grandària d'un moment?


Hipatia