30 - És la història un inconvenient per a la vida?