21 - Amb quina intensitat i graduació ens hem de mirar el món?

Platero