20 - Vam sortir mai de la caverna, o seguim vivint la realitat que ens fan viure?

Sòcrates 2.0