7- Per què hi ha coses i no més aviat el no-res?

Sinaan