17.- Està tot escrit o les persones fan el seu propi destí?