40.- Si el foc crema perquè ens ho pasem bé sota les espurnes?