28.- Què és millor, regnar a l'infern o servir al cel?