4.- És la llibertat un dret o una realitat?

Pseudònim: Bruno