30.- Són lliures aquells que només coneixen la seva veritat?