5.- En què es basa el sistema educatiu: memoritzar o raonar?