38.- Es pot arribar a la veritat posant en comú percepcions?