27.- Hi ha alguna realitat que es pugui experimentar objectivament?