8.- Arribarem a conèixer totes les idees que deia Plató per mitjà dels estudis?